Brands  -  Konkurrent- og forhandler overvågning

Prisvogter til Brands

Producenter og Brand ejere oplever at produkt og pris er dynamisk og i konstant forandring. Det kan være nye produkter, som substituerer leverandørens egne produkter eller produkt- og prisændringer på eksisterende konkurrerende varer, som truer markedspositionen.

 

Den øgede dynamik og fokus fra konkurrenternes side på at optimere produkt og pris, gør det vigtigere end tidligere med en effektiv markedsovervågning. Prissætning er blevet en løbende proces, som man altid bør være parat til at engagere sig i, når muligheden og nødvendigheden melder sig.

 

Vi sørger for at I altid har overblik over konkurrenternes priser ligesom I altid har overblik over jeres forhandleres priser og lagersituation.

 

Prisvogter indsamler historiske markedsinformationer omkring priser og produkter, og det giver et hurtigt og effektiv indblik i nye og ændrede forhold. Pris og produktdata fra Prisvogter er et værdifuldt beslutningsgrundlag til at ændre egne produkter og prissætninger efter den til enhver tid værende virkelighed.

Det giver Prisvogter:

Forhandleropfølgning

Se hvilke priser forskellige forhandlere sælger dine og konkurrerende produkter til. Se hvem af dine forhandlere som er mest aktive online i udbud og markedsposition.

Historisk prisoverblik

Følg med i hvordan priserne udvikler sig over tid ved dine forhandlere. Brug dataene til at arbejde proaktivt med dine forhandlere

Markeds indsigt

Bliv i stand til at opdage ændringer i markedet, og at mød disse aktivt og hurtigt med eventuelle ændringstiltag.

Positionering

Forstå hvordan dine forhandlere positionerer dine varer i forhold til andre mærker, og hvilke substituerende produkter der udbydes.

Konkurrent indsigt

Overvåg konkurrerende produkter, og se hvor hurtig dine forhandlere er til at udbyde dem. Brug dataene til at positionere egne vare i forhold til konkurrenterne.

Markedsopfølgning

Se hvordan dine konkurrenter og forhandlere reagerer på en pris- eller produktændring fra din virksomhed. Brug dataene til proaktiv at følge op på dine forhandlere.

Få et gratis onlinemøde
Back to top